• Kancelária MAS SKALA, o.z.
  • Polyfunkčný objekt Široké, 082 37 Široké
  • Pošlite nám svoj dotaz
  • info@masskala.sk
  • Zavolajte nám
  • +421 948 776 771

Povinné zverejňovanie

Novela Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a zákona č. 211/200 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám, ktorá bola schválená 9. decembra 2010 a platí od 1. 1. 2011 priniesla mestu a nim zriadeným príspevkovým a rozpočtovým organizáciám novú povinnosť a to zverejňovať všetky zmluvy, faktúry a objednávky na svojom webovom sídle.

Zmluvy

Dátum Názov Popis Typ Akcia
28.06.2018 Zmluva č. 191P0040016 19.1.- Prípravná podpora Zmluva stiahnuť
28.06.2018 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku IROP-Z-302051N426-511-23 Názov projektu: Prevádzkové náklady na ... Zmluva stiahnuť
13.09.2018 Zmluva o bežnom účte VÚB + potvrdenie o zrušení produktov Zmluva stiahnuť
13.09.2018 Zmluva o nájme Zmluva stiahnuť
13.09.2018 Zmluva o poskytovaní účtovných služieb Zmluva stiahnuť
13.09.2018 Zmluva o poskytovaní verejných služieb O2 Zmluva stiahnuť
13.09.2018 Zmluva o pripojení SlavcONET Zmluva stiahnuť

Objednávky

Dátum Názov Popis Typ Akcia
13.07.2018 Objednávka č. 2018004 Objednávka stiahnuť
13.07.2018 Objednávka č. 2018001 Objednávka stiahnuť

Verejné obstarávanie

Dátum Názov Popis Typ Akcia