• Kancelária MAS SKALA, o.z.
  • Polyfunkčný objekt Široké, 082 37 Široké
  • Pošlite nám svoj dotaz
  • info@masskala.sk
  • Zavolajte nám
  • +421 948 776 771

Plánované výzvy

Plánované výzvy - PRV

Miestna akčná skupina MAS SKALA, o.z. plánuje vrámci operačného programu PRV vyhlásiť v júli 2020 výzvu pre podopatrenie 6.4 - Podpora na investície do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych podnikov.  Oprávnené sú činnosti spojené s vidieckym cestovným ruchom a agroturistikou zamerané na vytváranie podmienok pre rekreačné a relaxačné činnosti, vrátane vytvárania podmienok na poskytovanie vzdelávania a vytvorenie konferenčných priestorov; taktiež sú oprávnené činnosti spojené s poskytovaním služieb pre cieľovú skupinu: deti, seniori a občania so zníženou schopnosťou pohybu. 
Podmienky poskytnutia príspevku si môžete stiahnuť tu:  

Bližšie informácie týkajúce sa plánovanej výzvy  Vám poskytneme osobne v kancelárii alebo telefonicky.

Plánované výzvy - IROPV januári 2021 plánuje MAS SKALA, o.z. vyhlásiť druhú výzvu vrámci operačného programu IROP pre špecifický cieľ 5.1.1 Zakladanie nových a podpora existujúcich mikro a malých podnikov, samostatne zárobkovo činných osôb, družstiev; aktivita: A1 Podpora podnikania a inovácií. 

Informácie k plánovanej výzve pre ŠC 5.1.1 si môžete stiahnúť tu:

 

Aktualizovaný  harmonogram IROP na rok 2019:

 

Harmonogram IROP na rok 2020:

Harmonogram IROP na rok 2021