• Kancelária MAS SKALA, o.z.
  • Chminianska Nová Ves 32, 082 33 Chm. Nová Ves
  • Zavolajte nám
  • predseda: +421 911 912 920
  • kancelária: +421 905 505 498

MIESTNA AKČNÁ SKUPINA

Občianske združenie MAS SKALA spája verejný, súkromný a občiansky sektor.

LOGA PROGRAMOV

Široké
Chminianske Jakubovany

Ovčie

Hrabkov

Križovany

Chmiňany
Chminianska Nová Ves

Ondrašovce

Víťaz

Kojatice
Malý
Šariš

Župčany

MAS SKALA

Región plný kultúrnych tradícií, obklopený prírodným bohatstvom Šariša poskytujúci priaznivé podmienky pre podnikanie a kvalitný život jeho obyvateľom a návštevníkom.

Priorita 1 - Rozvoj malého a stredného podnikania

Zlepšenie hospodárskeho výkonu všetkých poľnohospodárskych podnikov, rozvoj vidieckeho cestovného ruchu využitím a zhodnotením potenciálu územia.

Priorita 2 - Zvyšovanie kvality života obyvateľov

Zahŕňa potrebu zvýšenia kvality života v regióne aj prostredníctvom zvyšovania kvality malej verejnej infraštruktúry ako sú miestne komunikácie, parkoviská, autobusové zastávky, úprava a tvorba verejných priestranstiev a parkov.

Priorita 3 - Efektívna činnosť MAS

Zabezpečuje realizáciu aktivít potrebných na plynulý chod a implementáciu stratégie CLLD.