• Kancelária MAS SKALA, o.z.
  • Chminianska Nová Ves 32, 082 33 Chm. Nová Ves
  • Zavolajte nám
  • predseda: +421 911 912 920
  • kancelária: +421 905 505 498

Aktuálne výzvy

Výzva: IROP-CLLD-P948-512-001 v znení aktualizácie č. 1

MAS SKALA dňa 29.6.2023 zverejnila aktualizovanú výzvu zameranú na podporu materských škôl v území MAS SKALA cez Integrovaný regionálny operačný program/IROP. Všetky potrebné dokumenty sú v prílohe na stiahnutie. Termín uzávierky prvého hodnotiaceho kola je plánovaný na 30.7.2023. Výzva je otvorená, t.j. do vyčerpania výšky alokovaných finančných prostriedkov na výzvu. Aktuálna výška alokovaných finančných prostriedkov je 150 006,00. Výzva je otvorená a prvé hodnotiace kolo sa uzatvára k 30. 7. 2023. Vzhľadom na to, že celý program sa uzatvára 31. 12. 2023 a procesy spracovania Žiadosti o príspevok, vyhodnotenie a samotná realizácia je časovo náročná je predpoklad, že výzva bude uzavretá druhým hodnotiacim kolom k 30. 8. 2023.

Výzva: IROP-CLLD-P948-511-002

MAS SKALA vyhlásila dňa 29.6.2023 výzvu zameranú na zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inováci v území MAS SKALA cez Integrovaný regionálny operačný program/IROP. Všetky potrebné dokumenty sú v prílohe na stiahnutie. Termín uzávierky prvého hodnotiaceho kola je plánovaný na 30.9.2020. Výzva je otvorená, t.j. do vyčerpania výšky alokovaných finančných prostriedkov na výzvu. Aktuálna výška alokovaných finančných prostriedkov je 254 009,80. Výzva je otvorená a prvé hodnotiace kolo sa uzatvára k 30. 7. 2023. Vzhľadom na to, že celý program sa uzatvára 31. 12. 2023 a procesy spracovania Žiadosti o príspevok, vyhodnotenie a samotná realizácia je časovo náročná je predpoklad, že výzva bude uzavretá druhým hodnotiacim kolom k 30. 8. 2023.