• Kancelária MAS SKALA, o.z.
  • Chminianska Nová Ves 32, 082 33 Chm. Nová Ves
  • Zavolajte nám
  • predseda: +421 911 912 920
  • kancelária: +421 905 505 498

Obec Župčany

Historický vývoj – stručný povahopis a história obce

Obec Župčany leží v Šarišskej vrchovine, v hornej časti údolia Šarišského potoka, západného prítoku Torysy vzdialená 7 km od krajského mesta Prešov v nadmorskej výške okolo 315m. Župčany majú rozlohu 849 ha. Obec má vlastnú webovú stránku www.obeczupcany.sk. História obce siaha už pred 11. storočie, prvá písomná zmienka je z roku 1248 v latinskej listine. Zemepisná poloha dediny, starobylý slovenský názov, jej spoločenská a sídlisková rozvinutosť v prvej polovici 13. storočia vedú k predpokladu, že Župčany jestvovali pred 11 storočím a patria k najstarším slovenským dedinám v okolí. Župčany už existovali pred 11. storočím, patria k najstarším slovansko-slovenským dedinám, viedla cez ne krajinská cesta od hradu Šariš k obci Svinia smerom na Spiš. Písomná zmienka o tejto ceste je z roku 1262. V 13. storočí boli Župčany majetkovou súčasťou panstva hradu Šariš a vo vlastníctve uhorských kráľov až do 14. storočia. V 15. a 16. storočí boli ich zemepánmi Soósovci zo Solivaru. Po roku 1427 nastalo obdobie úpadku, ktoré sa nevyhlo ani obci Župčany. Sťahovanie ľudí za prácou znížilo osídlenosť o skoro 50%. Na prelome 16. a 17. storočia boli Župčany opäť stredne veľkou dedinou s kostolom, farou a školou. V 13. až 16. storočí bol zaužívaný názov obce Sebefolva. Po roku 1884 boli zrušené poddanské povinnosti a tak sa vytvorili samostatné sedliacke hospodárstva. Začiatkom 20. storočia tu bol liehovar.

Starosta obce: PhDr. František Novotný