• Kancelária MAS SKALA, o.z.
  • Polyfunkčný objekt Široké, 082 37 Široké
  • Pošlite nám svoj dotaz
  • info@masskala.sk
  • Zavolajte nám
  • +421 948 776 771

Obec Víťaz

Historický vývoj – stručný povahopis a história obce

Obec Víťaz leží na styku juhozápadného okraja Šarišskej vrchoviny s Braniskom v doline Dolinského potoka. Nadmorská výška v strede obce je 470 m.n.m. Administratívno-správne patrí k Prešovskému kraju, okres Prešov. Katastrálne územie obce sa rozprestiera na 1930 ha. K obci Víťaz patrí aj časť Dolina. Obec má vlastnú webovú stránku www.obecvitaz.sk. Prvá nepriama písomná zmienka o obci pochádza z roku 1220. Je to zmienka o Viťazskom potoku v listine uloženej v Košickom mestskom archíve. V roku 1272 Ladislav IV. Potvrdzuje com. Rhcolphovi de Scepus časť územia v Sygra, danou mu Štefanom V. V roku 1588 sa spomínajú mená Salanczy – Wytezy Juraj a Ján, a v roku 1606 Ján de Kis Wytez. Príchodom 19. st. začína revolučné chvenie. Vo Víťazi začína povstanie. K povstaniu sa pridali obce: Ovčie, Široké, Hrabkov, Hendrichovce, Krížovany, Klenov, Radačov a iné. V roku 1917 boli z miestneho kostola sv. Ondreja vzaté dva zvony- sv. Urban a sv. Anna- na vojenské účely. V roku 1935 bol postavený pamätník padlým vojakom v prvej svetovej vojne pri cintoríne. V roku 1950 bola elektrifikovaná časť Víťaz – Dolina. V roku 1953 sa začalo s výstavbou budovy Obecného úradu a Hasičskej zbrojnice.

Starosta obce: Ing. Ján Baloga