• Kancelária MAS SKALA, o.z.
  • Polyfunkčný objekt Široké, 082 37 Široké
  • Pošlite nám svoj dotaz
  • info@masskala.sk
  • Zavolajte nám
  • +421 948 776 771

Obec Široké

Historický vývoj – stručný povahopis a história obce

Obec Široké leží približne 25 km západne od okresného mesta Prešov na hlavnej spojnici medzi Prešovom a Popradom z východnej strany pohoria Branisko. Má rozlohu 25,789 km2 a žije v nej 2432 obyvateľov. Priemerná nadmorská výška zastavanej časti obce je514 m. Obec má miestnu časť s názvom Pod Braniskom. Obec Široké má vlastnú webovú stránku www.siroke.sk. Široké sa do prvého písomného záznamu dostalo 21.februára 1320. Obec má od roku 1556 spojenie aj so vzdialenejším svetom prostredníctvom poštovej stanice na kráľovskej ceste z Bratislavy cez sedlo Branisko do Košíc. Po roku 1776 sa začala reorganizácia štátnej správy a výsledkom bolo rozdelenie územia Šarišskej župy na 6 okresov. Široké sa stalo sídlom slúžnovského okresu - Processus Sirokiensis, so 41 obcami v roku 1831 alebo s 50 obcami v roku 1877. Od roku 1843 bol každý slúžnovský okres rozdelený na 3 obvody. Širocký okres mal obvody: Širocký, Radatický a Veľkošarišský. V Širokom bol od roku 1853 zriadený poštový úrad, prvý z okolitých obcí. Po jeho pôsobisku v Malikovského panskom dome pri Línii zostal dodnes názov Stará pošta. Široké malo od roku 1869 maďarskú rímskokatolícku ľudovú školu, ktorá bola v jednej budove s farou pri kostole. Osada bez mlyna bola nemysliteľná, 7 mlynov mlelo v Širokom: Branisko, Bzikalovec, Brodek, Pastovník, Pod Hurku, Pri kostole a Medzihoscinci. Požiarny zbor v Širokom bol založený 23.3.1898 súčasne s výnosom o ustanovení Širockého požiarneho obvodu. V roku 1923 sa premenoval na Dobrovoľný hasičský zbor, ktorý okrem požiarnej činnosti plnil aj úlohy v osvete: divadelné hry, zábavy a rôzne súťaže. 7.apríla 1942 sa začína s elektrifikáciou obce, vzápätí sa ukladá telefónny kábel v smere Prešov-Levoča. Koncom roka 1967 sa začína v obci s výstavbou štvrtej, (kostol, budova Jednoty, ZDŠ), ale najväčšej dominanty obce - kultúrneho domu.

Starosta obce: Ing. Stanislav Bartoš