• Kancelária MAS SKALA, o.z.
  • Polyfunkčný objekt Široké, 082 37 Široké
  • Pošlite nám svoj dotaz
  • info@masskala.sk
  • Zavolajte nám
  • +421 948 776 771

Obec Ovčie

Historický vývoj – stručný povahopis a história obce

Územie obce Ovčie leží v juhozápadnej časti Šariša, v juhozápadnej časti pohoria Šarišská vrchovina. Rozprestiera sa na 315,66 ha. Podľa administratívneho členenia patrí do okresu Prešov a do Prešovského kraja. Mesto prešov je od obce vzdialené 23 kilometrov. Obec má vlastnú webovú stránku www.ovcie.sk. Obec Ovčie sa spomína v jednej z listín už v roku 1318. V roku 1320 si štyria synovia zemana Beňadika rozdelili zdedené majetky, pričom Ovčie pripadlo Dominikovi. V spojitosti s deľbou vznikla ďalšia správa o tejto dedine. Z obsahu oboch vyplýva, že Ovčie jestvovalo už pred rokom 1318. V listine z roku 1320 sa vyskytuje pod latinským názvom Wytex Noua v zmysle Nový Víťaz, z čoho je zrejmé, že Ovčie bolo mladou dedinou, mladšou ako Víťaz a vzniklo na majetku Víťaza. V písomnostiach z 15. - 16. storočia sa pravidelne vyskytuje pod maďarským názvom Kysvitez, tiež v zmysle Malý Víťaz. Už v 16. storočí sa do písomností náhodne dostal slovenský názov Ovčie, ktorý je obsahovo úplne iný ako latinský, resp. maďarský názov. a pôvodne ako chotárny názov sa vzťahoval k miestu, na ktorom vzniklo sídlisko. Chotárny, resp. miestny názov Ovčie svedčí, že obyvatelia Víťaza tam pásli ovce pred 14. storočím. V stredoveku obec patrila Szinyeyovcom, neskôr Hedryovcom, Bertóthyovcom a v 19. stor. Tahyovcom. Ovčie v 14. - 16. storočí postupne patrilo zemanom zo Širokého, Bertotoviec a Fričoviec. V roku 1600 obec mala 15 obývaných domov. Počas prvého sčítania ľudu, roku 1787 mala obec 31 domov a 178 obyvateľov, v roku 1828 - 34 domov a 281 obyvateľov. V roku 1910 v nej žilo 276 ľudí. V súčasnosti je počet obyvateľov v obci 670. Obyvatelia sa v minulosti zaoberali tradičným poľnohospodárstvom, chovom dobytka, lesnými prácami a domácim remeslom (výroba metiel). Do roku 1918 obec administratívne patrila do Šarišskej stolice. Obec Ovčie leží na južnom okraji Šarišskej vrchoviny, na styku s Čiernou horou v nadmorskej výške okolo 480 m.

Starosta obce: Eduard Jenča