• Kancelária MAS SKALA, o.z.
  • Polyfunkčný objekt Široké, 082 37 Široké
  • Pošlite nám svoj dotaz
  • info@masskala.sk
  • Zavolajte nám
  • +421 948 776 771

Obec Malý Šariš

Historický vývoj – stručný povahopis a história obce

Obec Malý Šariš leží v Šarišskej vrchovine, v doline Šarišského potoka. Má výbornú strategickú polohu v blízkosti Prešova. Malý Šariš sa rozprestiera na ploche 861 hektárov Stred obce má nadmorskú výšku 280 m.n.m. Obec má vlastnú webovú stránku www.malysaris.sk. Prvá zachovaná písomná zmienka o obci je z roku 1248. V 14.storočí obec patrila medzi najväčšie dediny šarišskej stolice s vlastnou farou a kostolom. K obci patrili aj osady Cemjata, Vydumanec, Zabíjaná, Kvašná Voda a Ortaše, ktoré boli v roku 1971 pričlenené k Prešovu. Názov Malého Šariša je odvodzovaný od názvu obce Veľký Šariš. Predpokladá sa, že s pribúdaním obyvateľstva v podhradí a rozširovaním obhospodarovanej pôdy vzniklo nové sídlisko s rozlišujúcim prívlastkom Malý, ktorý je uvádzaný v maďarčine, nemčine, latinčine alebo v slovenčine. Na začiatku 20. storočia boli v obci traja veľkostatkári – Hodossy, Meliorisz a Szentiványi. Počas druhej svetovej vojny mali Nemci v obci sklady proviantu, šatstva a provizórne letisko pre pristávanie ľahkých lietadiel.

Starosta obce: Mgr. Stanislav Mathia