• Kancelária MAS SKALA, o.z.
  • Polyfunkčný objekt Široké, 082 37 Široké
  • Pošlite nám svoj dotaz
  • info@masskala.sk
  • Zavolajte nám
  • +421 948 776 771

Obec Krížovany

Historický vývoj – stručný povahopis a história obce

Obec Krížovany sa nachádza v oblasti Šarišskej vrchoviny v doline potoka Križovianka. Nadmorská výška v strede obce je cca 395 m.n.m. a v chotári v rozmedzí 371 až 603 m.n.m. Obec administratívne spadá pod okres Prešov, Prešovský samosprávny kraj. Obec má vlastnú webovú stránku www.krizovany.ocu.sk. Osídlenie obce Krížovany má pôvod v slovanskom sídlisku z doby veľkomoravskej. Sídlisko vzniklo pri staršom kostole v 11. – 12. storočí, prípadne ho založil šoltýs s roľníckymi usadlíkmi koncom 13. storočia. Obec je prvýkrát písomne doložená z roku 1318 z listiny Spišskej kapituly s názvom Scenthkerezth. Táto listina potvrdzuje, že Dominik, syn Lacka z Trsteného pri Hornáde, predal svoj dedičný majetok Krížovany Mikulášovi, synovi Urbana z Perína. V roku 1330 bola v obci fara, v roku 1340 tu bol kláštor františkánov. V období vrcholného stredoveku okolo roku 1427 mala obec 32 port. V 2. polovici 15. storočia sa spomínajú Veľké a Malé Krížovany. Obec sa v 15. storočí rozvíjala ako poddanské mestečko. Neskôr získala aj trhové práva.

Starosta obce: Cyril Harničár