• Kancelária MAS SKALA, o.z.
  • Chminianska Nová Ves 32, 082 33 Chm. Nová Ves
  • Zavolajte nám
  • predseda: +421 911 912 920
  • kancelária: +421 905 505 498

Obec Kojatice

Historický vývoj – stručný povahopis a história obce

Obec Kojatice sa nachádza na území bývalej Šarišskej župy, na severe Šarišskej vrchoviny. Leží v okrese Prešov, v jeho západnej časti. Katastrálna výmera obce je 1068 ha. Kataster Kojatíc susedí s katastrálnym územím siedmych obcí Župčany, Svinia, Šarišské Lužianky, Rokycany, Bzenov, Brežany a Chmiňany. Od roku 1970 sa zlúčili obec Kojatice a obec Šarišské Lužianky, preto súčasná obec Kojatice má dve katastrálne územia. Stred intravilánu (pri kostole sv. Ondreja) sa nachádza v nadmorskej výške 344 m.n.m. Výškový rozdiel v extraviláne je 147 m. Obec má vlastnú webovú stránku www.kojatice.sk. Najstaršia správa o obci Kojatice (predtým Kojatha), je z roku 1248, z listiny kráľa Bela IV., v ktorej sa hovorí o cirkevných záležitostiach. V tom čase obec patrila panstvu Veľký Šariš. V písomnostiach sa vyskytujú pod názvom Kayatha (1282) v rôznych obmenách: Kayata (1312), Kajaczicze (1773), Kojecice (1920), Kojetice(1927), Kojatice (1948). V polovici 13.storočia kráľovské majetky zobral palatín Omodej a obec daroval šľachticovi Beňadiktovi, synovi Meršeho, vlastníkovi panstva Sviňa. Jeho synom patrila obec ešte okolo roku 1317. Čoskoro opäť obec prešla do vlastníctva kráľa. V 15. storočí Kojatice patrili šľachticom z Rozhanoviec. V 16.-18. storočí patrili jezuitskému rádu a cirkevným inštitúciám. Ich rád v tom čase sídlil v tunajšej starej škole, ktorá dodnes stojí a vyučuje sa v nej. K obci Kojatice patrí aj osada Kojatická Dolina, ktorá bola osídlená pred prvou svetovou vojnou.

Starosta obce: Anton Aštary