• Kancelária MAS SKALA, o.z.
  • Polyfunkčný objekt Široké, 082 37 Široké
  • Pošlite nám svoj dotaz
  • info@masskala.sk
  • Zavolajte nám
  • +421 948 776 771

Obec Hrabkov

Historický vývoj – stručný povahopis a história obce

Obec Hrabkov leží v juhozápadnej časti Šarišskej vrchoviny, v hornej časti údolia Križovianky, vo výške okolo 465 m. Obec má vlastnú webovú stránku www.hrabkov.ocu.sk. Obec založili usadlíci v chotári Krížovian, pričom z vývinu osídlenia okolia vyplýva, že tunajšie sídlisko vzniklo na prelome 13. a 14. storočia, a že ho vybudovali usadlíci podľa zákupného práva spolu so šoltýsom. Zakrátko postavili aj kostol zasvätený apoštolom Šimonovi a Júdovi. Najstaršia správa o Hrabkove je v registri pápežského desiatku z roku 1332. V 30. rokoch 14. storočia dal v Hrabkove Mikuláš z Perína postaviť kláštor zasvätený sv. Duchu pre augustiniánov a súčasne im daroval túto dedinu aj s miestnym šoltýstvom, ku ktorému patril aj mlyn. Z toho vyplýva, že Hrabkov jestvoval aspoň niekoľko desaťročí skôr, bolo tam šoltýstvo a farský kostol. V písomnostiach zo 14. - 16. storočia sa vyskytuje táto dedina pravidelne pod maďarizovaným názvom Hrapko, odvodenom od pôvodného slovenského názvu Hrabkov. Predpokladáme, že bol názvom údolia, v ktorom vznikla dedina, a nie menom prvého šoltýsa. V každom prípade názov vznikol v slovenskom jazykovom prostredí. Hrabkov bol vo vlastníctve miestnych augustiniánov len do roku 1351. Vtedy ho získal šľachtic Vavrinec. Podľa rozhodnutia palatína šľachtici z Perína dali potom hrabkovským augustiniánom neďaleké Chmiňany. Hrabkov zostal vo vlastníctve viacerých zemanov. V Hrabkove za vlastníctva zemanov a opäť aj v 16. storočí pôsobili šoltýsi. Neskôr väčšinu sedliakov pôdu stratila, upadla na želiarov, iní sa odsťahovali. Juhozápadne od Hrabkova je kopec s názvom Hradisko. Názov dosvedčuje, že na kopci bolo slovanské hradisko. Nesúviselo však s obyvateľmi Hrabkova, ktorý vtedy ešte nejestvoval, ale pravdepodobne s dedinou Chmiňany alebo Sedlice.

Starosta obce: Jaroslav Hovančák