• Kancelária MAS SKALA, o.z.
  • Polyfunkčný objekt Široké, 082 37 Široké
  • Pošlite nám svoj dotaz
  • info@masskala.sk
  • Zavolajte nám
  • +421 948 776 771

Obec Chminianske Jakubovany

Historický vývoj – stručný povahopis a história obce

Chminianske Jakubovany ležia v juhovýchodnom cípe Šarišskej vrchoviny, v západnej časti pohoria Šarišská vrchovina, v pramennej oblasti prítoku Križovianky, 22 km od mesta Prešov. Podľa administratívneho členenia patrí do Prešovského kraja a okresu Prešov. Obec Chminianske Jakubovany má vlastnú webovú stránku www.chminianskejakubovany.ocu.sk. Okolo roku 1334 bol vymedzený chotár Hrabkova, ktorého časť susedila s chotárom Jakubovian. Pri tejto príležitosti vznikla najstaršia správa o dedine, ktorá jestvovala s ustáleným chotárom už skôr. V písomnostiach zo 14. až 16. storočia sa vyskytuje pravidelne pod maďarským názvom Jacabwagasa vo význame Jakubova poruba. Názov dokazuje skutočnosť, že dedinu vybudovali usadlíci podľa zákupného práva spolu so šoltýsom Jakubom z podnetu feudálnych pánov územného majetku, ktorí dali dedine maďarský názov. Okolité slovenské obyvateľstvo jej dalo nárečový názov Jakuboviany. Zakrátko po vybudovaní obydlí postavili obyvatelia v dedine murovaný ranogotický kostol, ktorý po neskorších úpravách stojí dodnes. Pôvodne obec patrila panstvu Svinia. Od 15. storočia patrila obec rodine Perényovcov. V roku 1567 hospodárilo na území obce 7 domácností na polovičných usadlostiach. Sídlisko dopĺňal mlyn, fara a kostol. V 17. storočí boli zemepánmi na tomto území Hendryovci a Péchovci. V 19. storočí bol v obci veľkostatok rodiny Bujanovičovej.

Starosta obce: Jozef Červeňák