• Kancelária MAS SKALA, o.z.
  • Polyfunkčný objekt Široké, 082 37 Široké
  • Pošlite nám svoj dotaz
  • info@masskala.sk
  • Zavolajte nám
  • +421 948 776 771

Obec Chmiňany

Historický vývoj – stručný povahopis a história obce

Obec Chmiňany sa rozprestiera v rozsiahlej doline rieky Veľká Svinka v centrálnej časti Šarišskej vrchoviny, v jej podcelku Chminianska brázda.. Administratívno-správne patrí pod okres Prešov a leží v nadmorskej výške 375 metrov. Najbližšie susedí zo severu s dedinou Chminianska Nová Ves. Z východu s Kojaticami. Z juhu vo vzdialenejšej doline Križovianky, južného ramena Veľkej Svinky susedí s Ondrašovcami. Z juhozápadnej strany hraničí s dedinou Krížovany, zo západu s Chminianskymi Jakubovanmi a severozápadne s Bertotovcami. Obec má vlastnú webovú stránku www.obec-chminany.sk. Doklad o tom, že dedina Chmiňany existovala už v starších časoch je z roku 1318. V písomnostiach zo 14.-16. storočia sa vyskytuje táto dedina pravidelne pod názvom Mohnya, ktorý je maďarizovanou úpravou pôvodného slovenského názvu Chmiňany, typologicky patriaceho k názvom starobylým slovenských dedín s koncovkou –any. V roku 1395 alebo krátko predtým postihla Chmiňany povodeň, ktorá zničila nielen obydlia, ale aj kostol zasvätený sv. Štefanovi, prvému mučeníkovi. V prvej polovici 14. storočia zemania zo Svine a Víťaza sa snažili stať vlastníkom Chminian, avšak tie v polovici 14. storočia patrili šľachticom z Perína. Mikuláš z Perína ich v roku 1361 dal kláštoru augustiniánov v Hrabkove. Mníchom patrili až do reformácie, hoci okolo roku 1427 ich zabrali šľachtici z Perína, prípadne aj neskôr považovali dedinu za svoj majetok. Od polovice 16. storočia boli v záložnej držbe mesta Prešov.

Starosta obce: Cyril Miškuf