• Kancelária MAS SKALA, o.z.
 • Polyfunkčný objekt Široké, 082 37 Široké
 • Pošlite nám svoj dotaz
 • info@masskala.sk
 • Zavolajte nám
 • +421 948 776 771

Dar pokoja n.o.

Nezisková organizácia Dar pokoja n. o. od roku 2013 poskytuje sociálne služby v súlade so Zákonom NR SR č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v zariadeniach sociálnych služieb, ktoré sú v jej zriaďovateľskej pôsobnosti.
Domov pre seniorov v Chminianskej Novej Vsi je kombinovaným pobytovým zariadením sociálnych služieb; konkrétne, zariadenia pre seniorov, domova sociálnych služieb a špecializovaného zariadenia. Zariadenie má kapacitu 27 miest.

Klientom ponúkame:

 • ubytovanie v jednoposteľových izbách
 • celodennú stravu, 5x denne
 • základnú opateru a starostlivosť
 • ošetrovateľskú starostlivosť
 • sociálne poradenstvo a sociálnu rehabilitáciu
 • pracovnú terapiu a záujmovú činnosť
 • nepretržitý dohľad

Ubytovanie prijímateľov sociálnej služby je zabezpečené v jednoposteľových izbách, ktoré sú situované v bunkách. Hygienické príslušenstvo, WC a sprchovací kút má každá obytná bunka samostatné. Stravovanie zahŕňa výživnú a racionálnu stravu. Raňajky, desiata a olovrant sa pripravujú priamo v zariadení sociálnych služieb. Obedy a večere sú zabezpečené dodávateľským spôsobom. Upratovanie, pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva zabezpečuje opatrovateľský úsek v priestoroch zariadenia.

Plynulé poskytovanie sociálnych služieb zabezpečuje obetavý a zároveň odborný personál v zložení: riaditeľ a ekonóm, odborný garant, sociálny pracovník, vedúca sociálno-zdravotníckeho úseku, opatrovateľky, zmluvný lekár zariadenia a ďalší pracovníci pracujúci na dohodu.

V Domove pre seniorov ponúkame individuálny prístup k potrebám klientov

 

Domov pre seniorov
Chminianska Nová Ves 339
082 33 Chminianska Nová Ves


Telefón:

Vedúca sociálno-zdravotníckeho úseku:
051 776 14 59

Riaditeľka n.o.:
0903 671 125

Odborný garant:
0901 710 967


E-mail:
darpokoja@gmail.com