• Kancelária MAS SKALA, o.z.
  • Polyfunkčný objekt Široké, 082 37 Široké
  • Pošlite nám svoj dotaz
  • info@masskala.sk
  • Zavolajte nám
  • +421 948 776 771

Užitočné kontakty

Regionálna anténa NSRV SR pre Prešovský kraj

Organizácia: MEDIINVEST Consulting, s.r.o.
Koordinátor: Ing. Zuzana Micheľová
Kontaktná adresa: Mukačevská 14420/30, 080 01 Prešov
Telefón: 0948 635 525
E-mail: antenapresov@mediinvest.sk
www.mediinvest.sk/regionalna-antena

Kontakty - Centrálna jednotka NSRV SR

Agentúra pre rozvoj vidieka
Akademická 4
949 01 Nitra

Riaditeľka
Ing. Lenka Mikulová
Tel.kontakt: 037 / 7336402, 0918 564 654
email: mikulova@arvi.sk

Referent pre vzdelávanie, personalista, administratívny pracovník, koordinátor Národnej siete rozvoja vidieka SR, zástupca riaditeľa
Mgr. Vladimíra Gudábová
Tel.kontakt: 037 / 7336402, 0915 701 076
email: arvi@arvi.sk

Koordinátor pre Miestne akčné skupiny
Ing. Simona Radecká
Tel.kontakt: 037 / 7336402, 0907 983 382
e-mail: radecka@arvi.sk

Pôdohospodárska platobná agentúra

Hraničná ul. č. 12
815 26 Bratislava

Kontakt pre verejnosť
Tel. č.: +421 2 52733800
E-mail: info@apa.sk

Regionálne pracovisko PPA Prešov

Masarykova 10 080 72 Prešov
Prešov, Svidník, Stropkov, Sabinov, Bardejov
 
Kontakty RP
poverený zamestnanec RP
Magdaléna Reiner
+421918612532
Magdalena.Reiner@apa.sk

poverený zamestnanec RP - zastupovanie
Jozef Stanek
+421918612273
Jozef.Stanek@apa.sk